Insiktens verksamhet startade för 25 år sedan. Det har gett oss en gedigen erfarenhet.

Sedan fem år tillbaka har vi bedrivit ett målinriktat utvecklingsarbete som har resulterat i att Insikten har blivit en ledande verksamhet. Vi står aldrig stilla utan att vi befinner oss i ständig utveckling. Insiktens verksamhet bygger på tanken att varje barn och ungdom som placeras hos oss ska få bästa möjliga behandling och en meningsfull utveckling till det bättre. För att kunna leva upp till den tanken har vi beslutat oss för en att inrikta verksamheten på autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Vi har funnit att värdet av en tydlig specialisering är stort. Vi vet vad vi ska göra och vad vi behöver kunna. Vi vet vilken kompetens vi behöver, vi skaffar den kompetensen och vi ser till att kompetensen kommer barnen tillgodo. Vi utvecklar vår verksamhet med det tydliga målet att verksamhetens processer och rutiner ska utformas så att de på bästa sätt bidrar till de behandlingsresultat som vi vill uppnå och vi höjer målmedvetet personalens kompetens.

Idag bedriver Insikten HVB och konsulentstödd familjehemsverksamhet. I båda verksamheterna har vi samma inriktning och det innebär att vi kan dela kompetens och erfarenheter.

Se våra filmer som handlar om hur vi arbetar.
Hur vi hjälper våra ungdomar att bli den bästa versionen av sig själv!

Hur vi hjälper våra ungdomar att bli den bästa versionen av sig själv! En film på 10 minuter.

Allt du behöver veta för att placera på 3 minuter.