Våra ungdomar får en behandling med målet i sikte

Vi måste möta de ungdomar som kommer till oss med empati där vi känner deras känslor, förstår deras perspektiv och tankar och stöder dem via kommunikation och handling. Det är endast då som vi kan utveckla deras förmåga till samspel med andra. Det är kärnan in vår behandlingsfilosofi.

Insikten bygger sin verksamhet kring den enkla tanken att varje ungdom ska få en meningsfull utveckling till det bättre. Våra processer är byggda runt den tanken och det genomsyrar vårt arbete i vardagen. Det skapar en tydlighet för alla som arbetar i verksamheten – ett fokus som för framåt. Det ställer krav på nyfikenhet och uppfinningsrikedom samtidigt som det kräver struktur och väl inarbetade arbetssätt.

Vi har valt att fokusera på neuropsykiatriska funktionshinder med inriktning på autism. En tydligt fokus är ett stöd för oss i vår utveckling. Vi vet vad ska göra och vad vi behöver kunna. Det innebär att vi vet vilken kompetens vi behöver, att vi skaffar den kompetensen och att vi ser till att kompetensen kommer ungdomarna tillgodo.

Vi ansluter oss till den nya HVB-standarden. Den ger ett bra stöd till vår utveckling.