Patrik Olsson
Verksamhetschef & Placeringsansvarig

patrik.olsson@insikten.info

070-77 50 366