Patrik Olsson
Verksamhetschef & Placeringsansvarig

patrik.olsson@insikten.info

070-77 50 366

Mimmi Wientorp
Kvalitet & Upphandling

mimmi.wientorp@insikten.info

070-14 99 142

Lasse Öqvist
Föreståndare

lasseoqvist@hotmail.com

070-58 83 194